Diyarbakırlı şehit Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi
07.08.2012 - 22:42

Toplum yarar?na çal??ma süresi uzat?ld?
5 Tem 2012 . Ömer Çelik'ten ?ok PKK aç?klamas? · Babacan: AB'deki çökü? Türkiye'yi etkiler · CHP'den 'Meclis toplans?n' ça?r?s? · Bahçeli: Esad her geçen .
http://www.haber7.com/ekonomi/haber/899262-toplum-yararina-calisma-suresi-uzatildi

Transgenik ürünler (GDO) ve potansiyel etkileri
. domatesin uzun sürede olgunla?mas?n? sa?layan çal??malar ile devam . Bu durumun yaratt??? olumsuz etkiler günümüzde GDO'nun bir kurtar?c? .
http://bilimvegelecek.com.tr/?goster=639

Ekonomik kriz sa?l???m?z? nas?l etkiler?
Ekonomik kriz sa?l???m?z? nas?l etkiler? . ayn? sürede, gitgide artan miktarda ham ve yard?mc? maddeleri ürüne çevirmesi ?eklindeki üretkenlik art???, .
http://www.bilimvegelecek.com.tr/?goster=1593

KIRIM-KONGO KANAMALI ATE?? - Haymana Devlet Hastanesi
a DÄs elbiselere, yÄkamaya da dayanÄklÄ olan, etki süresi uzun kene. ö ldürücü ilaÃlar (insektisit) sürülmesi etkili bir korunma aracÄ .
http://www.haymanadevlethastanesi.gov.tr/kirim.html

alerji | Tumblr
Şiddetli ataklarda damar yolundan veya ağızdan kısa süreli kortizon . ve kısa süreli kullanımlarda da önemli yan etkiler beklenmemektedir.
http://www.tumblr.com/tagged/alerji

Bo?anma - Eda Gökduman / Psikoloji & Psikiyatri
Makaleler. Ruhsal Hastal?klar?n Geli?iminde Çevre mi Daha Etkili Yoksa Kal?t?m m?? Karde? K?skançl??? · Ergenlikte Depresyon · Anneli?in Bir Kad?na Katt?klar? .
http://psikoloji-psikiyatri.com/M_Bosanma_Eda_Gokduman.html

Depresyon ilaçlar? beyin fizyolojisini de?i?tirebilir mi?
Bu tür ilaçlar?n hem yararl? etkileri hem de yan etkileri tedavi sonland?r?ld?ktan sonra bile devam edebilir. Hipokampus, uzun süreli belle?in ve mekânsal .
http://www.bilimvegelecek.com.tr/?goster=1377

(CİHAN)


?artl? sal?verme süresi dolmadan ikinci bir suç i?lenmesi?
Dolay?s?yla ikinci suç ile ilgili tutukluluk ve erteleme konular?nda direkt bir etkisi olmayacakt?r. Ayr?ca ko?ullu sal?verme karar?n?n geri al?nmas? .
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=21125

Aborijin Yarat?l?? Söylenceleri
Bu süreç içindeki iyi ya da kötü kahramanlar?n serüveni; örne?in . yollar?n? bulmas?nda, topra??n çe?itli renklere bürünmesinde etkili olmu?tur.
http://www.bilimvegelecek.com.tr/?goster=783

 

Kalp ameliyat? ve sonras? | Sa?l?k bilgisi kad?n hastal?klar? çocuk ...
Anestetik ilaçlar?n etkisi alt?ndaki hastalar uyansalar bile ba?lang?çta ellerini, ayaklar?n? oynatamayabilirler. Bu k?sa sürede düzelir. Etraftaki birçok cihaz ve alarm .
http://www.saglikbilgisi.gen.tr/kalp-ameliyati-ve-sonrasi.html

İftar:  / Sahur:
sonu zaman gelecek? 
DOLAR
EURO
ALTIN
IMKB
1,783
0,001
2,195
0,004
92,555
0,001
64501
64699